Full Service in 'Customer First'

Full Service in 'Customer First'

Intersuit ontwikkeld en implementeert succesvol een klant centrische organisatie structuur

Wat wij doen?

Wij helpen u uw organisatie 'om-uw-klant' heen in te richten zodat hij flexibel, alert, wendbaar en effectief wordt. Intersuit ondersteunt u om in deze dynamische omgeving nu succesvol operationeel te komen, maar ook om in de toekomst succesvol te kunnen blijven!

De klant staat altijd centraal

Als full-service organisatie werken wij met passie aan het waarmaken van uw ambities. Met onze kennis helpen wij u bij uw strategie, de ontwikkeling van uw organisatie, de inrichting van een klant centrisch fulfillment proces en in management ondersteuning. Alle disciplines richten zich op het realiseren van maximaal rendement en commercieel succes.

Strategie

Een omni-channel strategie is niet iets dat je zomaar even opstelt. Om uw ambities te laten slagen is de juiste kennis nodig. Een succesvolle strategie waarbij uw klant centraal st...
Lees verder

Ontwikkeling

Om te zorgen dat uw organisatie actief kan anticiperen op de dynamiek van een klant gerichte organisatie, is het nodig om continu te werken aan de ontwikkeling er van. U moet als c...
Lees verder

Fulfillment

De basis achter een 'Customer First' marktbenadering is dat de eindklant centraal staat bij alle handelingen van de onderneming. Belangrijk hierbij is om te zorgen dat de organisat...
Lees verder

Ondersteuning

Intersuit ondersteunt uw organisatie bij de verandering naar klant centrische structuren en de implementatie van nieuwe concepten. Daarnaast helpen wij bij het doorvoeren van ontwi...
Lees verder

Het management

Het management bestaat uit een klein ervaren en slagvaardig team met meer dan 30 jaar ervaring in diverse branches en een breed professioneel netwerk.
Ton Kol heeft altijd geopereerd op het scheidsvlak van commercie en operatie. Echte klanttevredenheid heeft uitgebalanceerde processen nodig, die leveren wat ze beloven. Echter aangezien deze moeten aansluiten op wat de klant verwacht en daarnaast continu veranderen, moeten de processen, structuur, bemanning en begeleiding altijd worden mee veranderd. Daar heeft Ton een jarenlange ervaring in. De afgelopen jaren heeft ton zich bezig gehouden met de inrichting en exploitatie van een landelijk dekkend distributienetwerk voor B-2-C levering, een turnaround operatie bij een groothandel in de automotive en het implementeren van een B-2-B-2-C e-commerce omgeving voor een groothandel. De passie van Ton ligt in het in de versnelling zetten van een organisatie en het aanjagen van noodzakelijke veranderingen.
-Ton Kol (0645-464787)